Close

Ribbit är...

…en kommunikationsbyrå som använder kraften i möten, berättelser och teknik för att skapa förtroende.


Vi har specialiserat oss på kommunikation i samhälls- och infrastrukturprojekt med stora konsekvenser för omgivningen. Projekt där kommunikation, kunskap och öppenhet är nyckeln till framgång.

Våra kunder är myndigheter, stora och små företag som vill nå fram och skapa ett verkligt förtroende byggt på engagemang och kunskap.

Oavsett om du behöver hjälp med komplexa kommunikationsfrågor eller punktinsatser finns vi med för att projektleda, planera, utföra och utvärdera.

Inte bara ord

I snart tjugo år har vi förändrat beteenden och skapat engagemang med hjälp av skräddarsydda kommunikationslösningar.

Det kräver hårt arbete, ibland mod – men alltid mycket hjärta.

I våra projekt är kommunikation en kritisk faktor. Det gäller att genomlysa situationen från alla vinklar för att hitta rätt väg för att kommunicera och skapa förtroende.

Grunden i vårt arbete är att bryta ner komplexa frågor till enkla genomförbara steg som inte bara fungerar på papper utan även praktiskt ute i verkligheten. Vi använder oss av traditionella och okonventionella metoder och teknik för att nå fram och engagera.

Oavsett om du behöver projektledare för komplexa kommunikationsfrågor eller en pedagogisk rapport, ett event, ett skyltprogram eller ett helt annat sätt för att nå fram – kan du vända dig till oss.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi tänker till

Vi kan se över eller skapa strategier, projektleda kommunikationsfrågor, PR och varumärke.
 Vi kan vara med dig hela vägen, från att klarlägga dina behov till att utvärdera resultaten.

Vi fixar fram

Vi tar hand om hela processen eller bara delar av den. Vi producerar redaktionellt innehåll, trycksaker, utställningar, skyltprogram, event och webblösningar – ja, det mesta oavsett form och teknik.

Vi flyttar in

När du behöver specialister på plats hos dig kan du anlita någon av oss under kortare eller längre tid för att projektleda dina kommunikationsinsatser eller producera enskilda enheter.

Foto: Fredrik Hjerling